Актуално

  13.03.2017 год.

  На 13.03.2017 г. инж. Димитър Андреев – Собственик и Управител на „Бисофт“ ЕООД бе участник на „Градска среща за развитие на предприемаческата среда“, инициирано от Министерството на икономиката , Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предпиятия и подкрепено от Община Пловдив . Срещата се проведе в Дома на културата „Борис Христов“ в Малка конферентна зала, в която са се събрали предприемачите на малки предприятия и стартъпи, представителите на среден и голям бизнес, образователни и публични институции, регионални неправителствени организации и други. Основната цел на инициативата е осъществяване на директен контакт между институциите и предприемачите и осъществяване на конструктивен диалог помежду им както и обсъждане на възможности за общо сътрудничество с цел решаването на местните проблеми. Инж. Димитър Андреев излезе с предложения, които се записаха на срещата и следва да бъдат предадени в Министерството на Икономиката. Коментира се казуса с относно възможността да се насърчава предприемачеството и какви проблеми стоят пред предприемачите. Срещата е преминала изключително ползотворна. БИСОФТ ЕООД приветства подобни инциативи !!!

  01.03.2017 год.

  „БИСОФТ“ ЕООД приключи процеса по интеграция на „Комуникационен модул“ към софтуерна система „Служебни защити“ на окръжно съдебно ниво София. „Комуникационният модул” осъществява двупосочна комуникация между софтуерна система „Служебни защити” и САС „Съдебно деловодство”, като по този начин значително се спестява технологичното време за обмен на информация между институциите, както и разходите за извършването на тази дейност. Списък на съдилища, интегрирали „Комуникационен модул“ към софтуерна система „Служебни защити“: РАЙОНЕН СЪД БОТЕВГРАД
  РАЙОНЕН СЪД ЕЛИН ПЕЛИН
  РАЙОНЕН СЪД ЕТРОПОЛЕ
  РАЙОНЕН СЪД ИХТИМАН
  РАЙОНЕН СЪД КОСТИНБРОД
  РАЙОНЕН СЪД ПИРДОП
  РАЙОНЕН СЪД САМОКОВ
  РАЙОНЕН СЪД СВОГЕ
  РАЙОНЕН СЪД СЛИВНИЦА

  27.02.2017 год.

  27.02.2017 г. бе публикуван сайтът на съдия Станислав Георгиев създаден от „БИСОФТ“ ЕООД. Порталът е удобен за ориентиране на предоставената информация, като всяка отделна част е разработена със съвременни дизайн, похвати и технологии.

  17.02.2017 год.

  „БИСОФТ“ ЕООД има удоволствието да Ви съобщи, че за верига АПТЕКИ 36,6 е изградена SIP телефония, която гарантирата качествена телефонна връзка между повече от 25 аптеки. SIP-телефонията е съвременна технология, позволяваща да се построи корпоративна телефонна система без връзка с мобилна мрежа. Гласовите съобщения се предават чрез интернет посредством IP мрежи. Именно затова, за да функционира SIP-телефония единственото, което е необходимо, е връзка с интернет мрежа.

  15.02.2017 год.

  Интервю с инж. Димитър Андреев в предаването РЕЗОНАНС на телевизия ЕВРОКОМ, относно софтуерна система "ПРАВНА ПОМОЩ" спомагаща за отчитане на правната помощ по Закона за Правна Помощ в Република България. Запис на предаването може да видите тук.

  15.02.2017 год.

  По повод авторското право на единствената в страната софтуерна /информационна/ система за отчитане на правната помощ по електронен път, създадена от „БИСОФТ“ЕООД - носител на авторското право върху нея е висящо пред СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО, 1-12 с-в гр.д.№11854/2015 год. насрочено за 16.02.2017 год. – 10.00 ч. с ответници Министерство на Правосъдието и НБПП с участието на третото лице-помагач „ДУЕЪР“ООД. изтегли ...

  02.12.2016 год.

  „БИСОФТ“ ЕООД Ви уведомява, че разработи и пусна в действие вътрешноинформационна система в Районен съд – Пловдив . Тази софтуерна система е специална и предназначена само и единствено за служители на Районен съд Пловдив / магистрати и администрация /. Чрез нея те могат да се известяват за бъдещи събития, да споделят мнения и да си дават взимни съвети по належащи въпроси, както и публикуване на заповеди на ръководстовото. Тази система ще увеличи административния капацитет на Районен съд – Пловдив.

  29.11.2016 год.

  „БИСОФТ“ ЕООД има удоволствието да Ви съобщи, че процедурата по интеграция на Комуникационен модул към софтуерна система „Служебни защити“ в Адвокатска колегия Шумен приключи успешно. Отсега нататък обменът на данни между САС „Съдебно деловодство“ и софтуерна система „Служебни защити“ в Адвокатска колегия Шумен, ще се осъществява изцяло по електронен път. Информация за институциите ще намерите на следните адреси:
  Адвокатска колегия Шумен
  Окръжен съд Шумен"
  Районен съд Шумен
  Районен съд Нови пазар
  Районен съд Велики Преслав

  12.10.2016 год.

  На 12.10.2016г. инж. Димитър Андреев – Собственик и Управител на „Бисофт“ ЕООД бе гост в предаването „Резонанс“ на телевизия Евроком. Темата на интервюто беше „Електронно правосъдие – на ръба на закона“. Водещият предмет на разговора бе софтуерна система „ Удостоверител на документи“, създадена от „Бисофт“ ЕООД, която предоставя възможност за електроннен обмен на документи между съдебните инстанции и членове на адвокатските колегии в Република България. Адвокатите - членове на съответна колегия могат да правят справки по делата си и да получават сканирани документи от инстанции по електронен път. Цялото интервю можете да гледате на следния адрес: https://www.youtube.com/watch?v=l4cMOjfl1qM

  03.10.2016 год.

  „БИСОФТ“ ЕООД информира своите клиенти и бъдещи такива, че поради нарасналия обем на работа, фирмата е на разположение и в гр. София, с адрес: ул. „Г. Бенковски“ № 12 А, вх А, ет.2, ап. 19. По този начин обслужването на контрагентите ни в софийски регион, ще бъде по-ефективно и по-бързо.

  03.10.2016 год.

  С гордост Ви съобщаме, че „БИСОФТ“ ЕООД изгради и въведе в експлоатация информационния интернет портал на адвокат Райна Аврамова. Сайтът е с модерен и стилен дизайн, интегрирани са иновативни функционалности и е оптимизиран за ползване на мобилни устройства.

  26.09.2016 год.

  Екипът на „Бисофт“ ЕООД има удоволствието да съобщи, че на 26.09.2016г. Апелативен съд – гр. Пловдив утвърди и въведе нови вътрешни правила за обмен на информация и съобщения, използвайки софтуерна система „Удостоверител на документи“, продукт на „Бисофт“ ЕООД. По този начин ще се постигне по-добра организация и координация при осигуряването на информация от страна на съда към членовете на Адвокатска колегия Пловдив. За повече информация, посетете следните адреси:
  http://www.apelsad-pd.bg/pravila_pak.htm
  http://www.apelsad-pd.bg/zapovedi/zapoved_95.pdf
  http://www.apelsad-pd.bg/zapovedi/zapoved_95.pdf

  30.08.2016 год.

  „БИСОФТ“ ЕООД въведе в експлоатация нова функционалност към софтуерна система „Удостоверител на документи“. По този начин всички адвокати, членове на Адвокатска колегия Пловдив, които използват системата и са предоставили актуален мобилен телефонен номер в Адвокатска колегия Пловдив, ще бъдат уведомявани чрез СМС за постъпили и получени документи по съответното дело. „БИСОФТ“ ЕООД за пореден път допринася за развитието на електронното правосъдие.

  04.08.2016 год.

  „БИСОФТ“ ЕООД изразява своята благодарност на Районен съд – гр. Раднево за получената референция относно „Комуникационен модул“ на софтуерна система „Служебни защити“, в която съдът описва удовлетворението си от съвместната работа с екипа на компанията.
  Референция - тук

  01.08.2016 год.

  „БИСОФТ“ ЕООД получи референция от Районен съд Карлово относно изработването и поддържането на информационния интернет сайт на съда. В нея се изразява задоволството и впечатленията от добре свършената работа на екипа на „БИСОФТ“ ЕООД. Сайтът може да видите на следния адрес: www.rs-karlovo.com
  Референция - тук

  26.07.2016 год.

  „БИСОФТ“ ЕООД получи референция от Районен съд – Пловдив, в която съдът изразява удовлетвореността си от добре свършената работа на „БИСОФТ“ ЕООД относно създаването и въвеждането в експлоатация на безплатна безжична интернет мрежа (HOT SPOT) и разработването на информационен интернет портал на Районен съд – Пловдив: http://www.rs-plovdiv.com/
  Референция - тук

  14.07.2016г год.

  „БИСОФТ“ ЕООД изказва сърдечни благодарности на Районен съд – Чирпан за отговорната позиция и съдействие интеграцията на комуникационен модул към софотуерна система "Служебни защити " изложена в дадената на БИСОФТ ЕООД референция от 14.07.2016г. .
  Референция - тук

  28.06.2016 год.

  На 28.06.2016г. се сключи споразумение за съвместна работа между Районен съд Карлово и Адвокатска колегия – Пловдив, чието основание е интегрирането и функционирането на софтуерна система „Удостоверител на документи“, разработена от „БИСОФТ“ ЕООД. Въвеждайки тази система, адвокатите от Адвокатска колегия – Пловдив, ще имат възможност да следят документооборота по делата си, образувани и разглеждани в Районен съд Карлово. Очаква се в най - скоро време да се присъединят и други съдилища от област Пловдив, както и в страната.

  22.06.2016 год.

  “Бисофт“ ЕООД разработи и успешно пусна в действие софтуерна система „УДОСТОВЕРИТЕЛ НА ДОКУМЕНТИ“ (DOCATTESTATION) с интернет адрес за достъп https://www.docattestation.com. Първата интегрирация бе реализирана между Районен съд – Пловдив и Адвокатска колегия – гр. Пловдив. Системата предоставя възможност на адвокатите вписани като членове на Адвокатска колегия – гр. Пловдив да имат електронен достъп до ДЕЛА посредством софтуерната система и служебна електронна поща, която се предоставя от Адвокатска колегия – гр. Пловдив.
      Референтна новина : Районен съд – Пловдив
      Референтна новина : Адвокатска колегия - Пловдив

  22.06.2016 год.

  Днес 22.06.2016 г. в гр. Пловдив се сключи Анекс към Споразумение от 22.12.2015 г. между Адвокатска колегия – Пловдив и Районен съд – Пловдив да си сътрудничат чрез безплатен обмен на информация и съобщения чрез софтуерна система „Удостоверител на документи“ за адвокати вписани в Адвокатска колегия – Пловдив като всеки един от тях следва да регистрира служебна пощенска кутия в колегията.
  Адрес за достъп до софтуерна система „Удостоверител на документи“ - https://www.docattestation.com/

  13.06.2016 год.

  „БИСОФТ“ ЕООД с гордост Ви информира за приключването на процеса по интеграция на „Комуникационен модул“ към софтуерна система „Служебни защити“ на окръжно ниво Стара Загора. „БИСОФТ“ ЕООД получи адмирационни отзиви и благодарности относно пивишаването на административния капацитет и намаляването на разходите след инсталирането на горепосочения модул.

  06.06.2016 год.

  На 06.06.2016г. стартира обновеният от „БИСОФТ“ ЕООД  интернет портала на Районен съд – гр. Карлово www.rs-karlovo.com . Сайтът бе реконструиран чрез  добавяне на нови функционалности, съгласно модерните тенденции в информационните технологии.

  03.05.2016год.

  „ Бисофт“ ЕООД има удоволствието да сподели радостта си от сполучливото обновяване на софтуерна система „ Служебни защити“ в Адвокатска колегия – Стара Загора. Също така ви информираме, че в момента се извършва и процес на интеграция със съдилищата в окръжен съдебен район на Стара Загора.

  15.04.2016год.

  „Бисофт“ ЕООД има честта и удоволствието да сподели радостния факт, че на 08.08.2006г. в софтуерна система „Служебни защити“ е постъпило първото искане по ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ в Адвокатската колегия – Пловдив. „Бисофт“ ЕООД споделя удовлетворението си, че до днешна дата, вече 10 години, софтуерна система „Служебни защити“ функционира и се развива като достига и изпълнява концепцията за „ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ“.

  15.04.2016год.

  „БИСОФТ“ ЕООД разработи и въведе в действие HOT SPOT (БЕЗЖИЧНА МРЕЖА) към СЪДЕБНА ПАЛАТА ПЛОВДИВ, чрез която на посетителите на Апелативен съд-Пловдив, Окръжен съд-Пловдив и Районен съд-Пловдив, ще им бъде предоставена възможността да използват безплатна безжична интернет връзка. Публикуваната новина от Районен съд - Пловдив може да прочетете тук.

  30.03.2016год.

  БИСОФТ“ ЕООД разработи информационен интернет портал на д-р Николай Василев Белев, като портала предоставя информация, както за специалисти в медицината, така и за пациенти. Повече информация може да получите на портала: www.nikolay-belev.org

  24.03.2016год.

  „БИСОФТ“ ЕООД обнови интернет портала http://www.atanasova.lawyer/ на адвокат Цветелина Атанасова чрез добавяне на нови функционалности съгласно новостите в информационните технологии.

  22.01.2016год.

  Адвокатите в Пловдив вече могат да правят справки по делата си от телефона или таблета, докато си пият кафето в офиса. Това става възможно, след като от началото на януари месец, фирма „БИСОФТ“ ЕООД разработи и внедри система, с чиято помощ се осъществява електронна връзка между Районен съд – Пловдив и Адвокатската колегия – Пловдив.  Градът, дава пример за първите стъпки на електронното правосъдие в страната, заяви Владимир Златев - председател на колегията.
  Виж повече

  12.01.2016год.

  „БИСОФТ“ ЕООД разработи информационен портал за Районен съд – гр.Пловдив , предоставящ необходимата информация за обществото и клиентите на съда.

  21.12.2015год.

  „БИСОФТ“ ЕООД сключи договор с АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА и успешно приключи дейността по проектиране и внедряване на мрежова среда в Служба по вписванията гр.Карлово.

  10.12.2015год.

  „БИСОФТ“ ЕООД започна съвместно сътрудничество с фирма „РЕФРЕШ КОРЕКТ“ ЕООД, като интегрира софтуерни системи „VMARKET” и „VMARKET-SALE” за управление на разносна търговия.

  29.10.2015год.

  „БИСОФТ“ ЕООД обнови интернет портала на Адвокатска колегия гр. Варна чрез добавяне на нови функционалности. www.varnalaw.org.

  02.10.2015год.

  Дейността по интеграция на КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ за осъществяване на електронен обмен на данни между САС „Съдебно деловодство“ и софтуерна система „Служебни защити“, успешно завърши в Районен съд гр.Първомай.

  18.09.2015год.

  „БИСОФТ“ ЕООД приключи дейността по ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ на компютърна мрежова инфраструктура в обект на фирма „КАМ-919“ ЕООД.

  16.09.2015год.

  „БИСОФТ“ ЕООД успешно инсталира модул „Инстанции“ към софтуерна система „Служебни защити“ в обект на Районен съд гр.София, намиращ се на адрес: гр.София, бул. „Цар Борис III“ №54.

  15.08.2015 год.

  „БИСОФТ“ ЕООД започна дейността по проектиране, инсталиране, настройка и въвеждане в експоатация на мрежова виртуална компютърна среда към фирма „НАЙС УОТЪР ПЛОВДИВ“ ЕООД.

  13.08.2015 год.

  „БИСОФТ“ ЕООД сключи договор с фирма „КАМ-919“ ЕООД за проектиране, изпълнение и въвеждане в нормална експлоатация на компютърна мрежова инфраструктура към посочения контрагент .

  06.08.2015г.

  С оглед установане на яснота относно софтуерна система „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ“ и Адвокатска колегия - гр. Сливен, настоящите договорни отношения между Адвокатска колегия - гр. Сливен и фирма „БИСОФТ“ ЕООД не са нарушени и софтуерна система „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ“ продължава да функционира в пълната си цялост в Адвокатската колегия – гр-Сливен.

  23.07.2015г.

  Процедурата по интеграция на КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ за осъществяване на електронен обмен на данни между САС „Съдебно деловодство“ и софтуерна система „Служебни защити“ стартира на територията на област Добрич, като следните съдилища заявиха готовността си за внедряване и активиране на системата:
  - Окръжен съд гр.Добрич: http://dobrich.court-bg.org/
  - Районен съд гр.Добрич: http://dobrichrs.court-bg.org/
  - Районен съд гр.Балчик: http://rsbalchik.info
  - Районен съд гр.Каварна: http://rs-kavarna.com
  - Районен съд гр.Генерал Тошево: http://rsgeneraltoshevo.org
  - Районен съд гр.Тервел: http://rs-tervel.org

  22.07.2015г.

  Процедурата по интеграция на КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ за осъществяване на електронен обмен на данни между САС „Съдебно деловодство“ и софтуерна система „Служебни защити“ стартира на територията на област Пловдив, като следните съдилища заявиха готовността си за внедряване и активиране на системата:
  - Окръжен съд гр.Пловдив: http://www.os-plovdiv.com
  - Районен съд гр.Асеновград: http://www.court-asenovgrad.org
  - Районен съд гр. Карлово: http://rs-karlovo.com

  19.06.2015 год.

  На 19.06.2015 год. се проведе организираната от Софийска адвокатска колегия КРЪГЛА МАСА на тема: „Правна помощ, опит, достижения и въпроси за решаване”. На събитието разработките и постиженията на „БИСОФТ“ ЕООД, в насока осъществяване на електронна комуникация между САК и СРС, бяха високо оценени от Председателя на Районен съд София. Друг акцент на срещата беше въпросът с предотвратяването на злоупотребите от страна на адвокати, изразяващи се в създаване на неистински уведомителни писма. Разработването и внедряването от „БИСОФТ“ ЕООД на уникалния графичен (QR) код беше признато на срещата като добра превантивна мярка срещу този вид злоупотреби. Ето и някои акценти от форума: „Председателят на Софийския районен съд г-н Методи Лалов даде висока оценка на работата на Адвокатския съвет в този му състав, като говори за изключително добрата координация в работата между САК и СРС след въвеждането на електронната система за подаване на искания и назначаване на процесуални представители по реда на ЗПП и ГПК. Тази система е стъпка към електронното правосъдие и напълно препятства злоупотреби, свързани с осъществяване на правна помощ не по определения от закона ред.
  „Кръглата маса“ продължи с темата - „Актуални въпроси, предложения и дискусии“. Заместник- председателят на САС- адвокат Константин Димитров запозна участниците с установените от САС злоупотреби от страна на адвокати, които осъществяват правна помощ, въз основа на неистински документи, които не са издадени от САК по установения от закона ред и за предприетите мерки срещу тези адвокати.
  Мерките, които са взети срещу тези злоупотреби се изразяват в установяване на електронна връзка с всички органи, които предоставят правна помощ така, както се работи повече от една година със СРС. Докладвано беше, че такава връзка има вече установена със СГС и САС. Друга мярка срещу създаването на неистински уведомителни писма е въвеждането на холограмни стикери с уникални номера и няколко на брой вградени в тях защити.“
  Цялата статия може да прочетете тук: http://www.sak-sas.bg/bg/news/1439-news-legal-aid-discussions-2015-06-19
  Снимков материал може да разгледате тук:http://www.sak-sas.bg/bg/photo-gallery/1445-photo-gallery-legal-aid

  01.04.2015 год.

  „БИСОФТ“ ЕООД разработи към портала на Адвокатска колегия-Пловдив възможност за попълване на електронно заявление за създаване на служебна електронна пощенска кутия в собствения на колегията домейн plovdivlaw.org. Към софтуерна система „BARKEEPER”, разработена и внедрена от „БИСОФТ“ ЕООД в Адвокатска колегия-Пловдив, е интегрирана функционалност за администриране на електронните заявления, създаване на два документа "Заявление за служебна електронна поща" и "Протокол за служебна електронна поща", като документите са по образец на Адвокатска колегия-Пловдив.

  01.04.2015 год.

  „БИСОФТ“ ЕООД започна сътрудничество с „ФРЕШ ЕНД КОРЕКТ“ ООД и успешно завърши дейността по проектиране, изпълнение и въвеждане в нормална експлоатация на компютърна мрежова инфраструктура на обект на посочения контрагент в комплекс Слънчев бряг. Към същия контрагент, „БИСОФТ“ ЕООД интегрира и софтуерни системи „Електронен склад“ и „VMARKET”.

  24.03.2015 год.

  „БИСОФТ“ ЕООД интегрира обновление на софтуерна система „Служебни защити” в Адвокатска колегия-Добрич, свързано с разширяване на функционалността, съобразно уредбата в ЗПП.

  17.03.2015 год.

  Поради зачестили случаи на неправомерно подправяне на информацията в документи, генерирани от софтуерна система „Служебни защити“ на „БИСОФТ“ ЕООД, фирмата разработи обновление, целящо подобряване защитата на информацията в документите, издавани от софтуерна система „Служебни защити“, чрез създадена функционалност за генериране на уникален графичен ( QR ) код. Обновлението е интегрирано и работи ефективно в Адвокатска колегия-София, Адвокатска колегия-Пловдив и Адвокатска колегия-Добрич.

  28.02.2015 год.

  Отговор на инженер Андреев относно изявлението на зам. председателя на НБПП - г-жа Вилма Василева.
  Интервю на Димитър Абрашев с инженер Димитър Андреев в отговор на изявлението на зам. - председателя на НБПП - г-жа Вилма Василева, излъчено на 21.02.2015г.

  Запис на интервюто може да гледате на адрес (Интервюто с инженер Андреев започва от 19 минута и 30 секунда на записа).

  21.02.2015 год.

  Апетити за реформа на реформата в правната помощ!?
  От 17 октомври 2014 г. по нареждане на председателя на Националното бюро за правна помощ Елена Чернева-Маркова е спряно използването на софтуерната програма „Правна помощ”. Въпросната програма бе реализирана и включена в действие през декември 2009 г. с протекциите на тогавашния директор на НБПП адвокат Вася Илиева и на тогавашния председател на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска. Системата бе дарена на НБПП от създателя й „Бисофт”ЕООД ...

  Пълният текст може да прочететe от тук.

  07.01.2015 год.

  СЪОБЩЕНИЕ НА „БИСОФТ” ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ОТ 24.11.2014г., ПУБЛИКУВАНО НА САЙТА НА НБПП В 12.49ч. НА 24.11.2014г.

  Почитаеми служебни защитници,

  „Бисофт” ЕООД изразява пълното си несъгласие със съобщението на НБПП, публикувано на сайта на НБПП на 24.11.2014г. в 12.49 часа.

  „Бисофт” ЕООД оспорва твърденията на НБПП в посоченото съобщение като неверни...


  Пълният текст може да прочететe от тук.

  Може да изтеглите съобщението като файл от тук.

  12.12.2014 год.

  Интегрираният КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ от „БИСОФТ” ЕООД в Адвокатска колегия - Варна, осъществи връзка със софтуерната система на “Информационно обслужване” АД - клон Варна , инсталирана в Районен съд - Провадия. Интегрираният КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ от „БИСОФТ” ЕООД в Адвокатска колегия Варна, осъществи връзка със софтуерната система на “Информационно обслужване” АД - клон Варна , инсталирана в Районен съд - Девня.

  10.12.2014 год.

  "БИСОФТ" ЕООД започна сътрудничество с КОНДОР Недвижими имоти и успешно завърши дейността по инсталиране и настройване на комуникационно оборудване (VoIP - интернет телефония) към посочения контрагент.

  13.11.2014 год.

  БИСОФТ ЕООД разработи интернет портал за Адвокатска колегия – Търговище , представящ информация на адвокатите за актуални събития и решения, както и контакти на служителите от администрацията на адвокатската колегия. За повече информация на http://www.advokatite.org

  11.11.2014 год.

  С цел оптимизиране процеса на комуникация между Адвокатска колегия - Варна и Районен съд - Варна, БИСОФТ ЕООД интегрира нова версия на КОМУНИКАЦИОННИЯ МОДУЛ, интегриран първоначално на 10.07.2014 г.

  19.09.2014 год.
  08.07.2014 год.

  БИСОФТ ЕООД интегрира обновление на софтуерна система „Служебни защити” в Адвокатска колегия - Пловдив, свързан с разширяване на функционалността и съответно със създаване на по–подробен обхват, съобразно уредбата в ЗПП.

  04.06.2014 год.

  „БИСОФТ” ЕООД разработи КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ, като за разработката е ползвана и информация, предоставена от “Информационно обслужване” АД - клон Варна , и е получено съдействието на Районен съд - Варна , като посочения модул представлява уникален пилотен проект на „БИСОФТ” ЕООД.

  17.03.2014 год.

  Модул / СЕКЦИЯ / "ПЛАЩАНИЯ" в портал "ПРАВНА ПОМОЩ" функционира считано от 17.03.2014 г. За възстановяването на функционирането са надлежно уведомени съответните адвокатски колегии от страна на БИСОФТ ЕООД.

  БИСОФТ ЕООД е имало, има и ще има абсолютно професионално и правомерно отношение и поведение към поетите от него договорености с НБПП и със СЪОТВЕТНИТЕ АДВОКАТСКИ КОЛЕГИИ, съобразно уговореното.

  Нефункционирането на посочения модул в периода от време : 28.02.2014 г. вкл. – 16.03.2014 г. вкл. е факт, и е резултат от взето и изпълнено решение от НБПП, за последиците и рефлексиите, от което са уведомени съответните компетентни органи и лица от страна на БИСОФТ ЕООД.

  Моля, за допълнителна информация и съдействие се обръщайте към НБПП или към БИСОФТ ЕООД.

  БИСОФТ ЕООД счита създадената, иновирана и поддържана от него софтуерна система „ПРАВНА ПОМОЩ” по ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ за свое изключително, уникално и авторско достижение, доказващо безукорната му репутация, и за инженерингова комплексна функционалност, която може да е действаща само ако е поддържана от създателя си БИСОФТ ЕООД, който факт се доказа и в горепосочения период от време.

  07.03.2014 год.

  Модул / СЕКЦИЯ / "ПЛАЩАНИЯ" в портал "ПРАВНА ПОМОЩ" към момента не функционира считано от 28.02.2014 г. Причината е техническа и стои извън БИСОФТ ЕООД. БИСОФТ ЕООД няма вина за ситуацията и поведението й е изцяло правомерно, предвид съдържанието на поетите от нея договорености с НБПП.

  25.02.2014 год.

  БИСОФТ ЕООД разработи интернет портал за Адвокатска колегия – Пловдив , представящ информация на адвокатите за актуални събития и решения, както и контакти на служителите от администрацията на адвокатската колегия.За повече информация на http://www.plovdivlaw.org .

  20.01.2014 год.

  БИСОФТ ЕООД разработи онлайн магазин ЛОРДОВЕТЕ , който предлага богат асортимент от стоки-алкохолни и безалкохолни напитки, кафе, захарни, тютюневи изделия и др. С денонощният онлайн магазин пазаруването е лесно, приятно и бързо. Повече информация можете да получите тук .

  11.12.2013 год.

  БИСОФТ ЕООД получи сертификат за внедрена система по качество ISO 9001:2008 от сертификационен орган TQCSI Bulgaria, в съответствие с международните и европейските стандарти.

  28.11.2013 год.

  Обновена софтуерна система „BARKEEPER”, с модул „Недвижими имоти”, който нов модул осигурява осъществяването на процеса на обвързване на договорите за наем с даден имот (кантора) към софтуерна система „BARKEEPER”.

  25.10.2013 год.

  БИСОФТ ЕООД разработи софтуерна система TRANSPORTIKO, за управление на спедиторска посредническа дейност.Транспортната борса, която функционира като специализиран корпоративен сайт, предоставя услуги с търговски и професионални цели за фирми в България и цяла Европа. Системата предлага решения за транспортни, спедиторски и търговски фирми, като поддържа висока конфиденциалност, улеснява тяхната работа и гарантира за сигурността, както на товарите,така и на камионите. За повече информация на http://www.transportiko.com.

  17.10.2013 год.

  БИСОФТ ЕООД внедри система за управление на качество ISO 9001:2008. Повече информация можете да получите тук .

  17.09.2013 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с „Зора ММС” ООД за система за контрол на достъп и работно време. Концепцията за сигурност е цялостна благодарение на ефикасен хардуер и софтуер с възможност за интеграция с различни системи и софтуерни продукти. Системата за сигурност осигурява надеждна работа, базирана на компетентността и опит в технологии с висок приоритет на контрол на достъпа.

  12.09.2013 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Русе за интегриране на софтуерна система за "Служебни защити". Повече информация за адвокатската колегия на http://www.ru.pdefense.org .

  24.07.2013 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с Агенция по вписванията за изграждане на структурно окабеляване на новонаети помещения на Агенцията по вписванията, Регионална дирекция гр. Пловдив.

  24.07.2013 год.

  БИСОФТ ЕООД разработи нов модул „Инстанции” към софтуерна система „Служебни защити” за осигуряване на съвместна работа между Софийски Градски Съд и Адвокатска колегия - София по Закона за правна помощ, в частта му Адвокатура в Република България, който модул осигурява обмен на информация изцяло по електронен път, и гарантира сигурност на преноса на документи и данни между съответните потребители на системата, и между инстанциите.

  10.04.2013 год.

  БИСОФТ ЕООД разработи приложение за организация на плащанията на служители. Приложението измества хартиения носител, като предлага един по – практичен и надежден вариант за плащане. При получаване на плащане, служителя се подписва на електронен таблет, като информацията за плащането и подписа се запазват в базата данни.

  25.03.2013 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Сливен за продажба на софтуерна система „Служебни защити”.

  27.02.2013 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с „Комплекс 2000” за право на ползване на SMS Center за интеграция и изпращане на SMS съобщения.

  27.02.2013 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с Нотариус Катерина Антонова за компютърна поддръжка в офис.

  30.01.2013 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с „Виктория Груп Корпорейшън" АД за надграждане /изграждане/ на мрежова свързаност в централен офис.

  25.01.2013 год.

  БИСОФТ ЕООД подобри счетоводната система BARKEEPER в частта й „Осигурителна каса”, съгласно актуализацията на новите стандарти и изисквания на НАП за самоосигуряващите се лица, в сила от 01.01.2013 г.

  28.12.2012 год.

  БИСОФТ ЕООД разработи система,която улеснява изпращането на голям брои SMS съобщения до определени предефинирани от клиента групи. По този начин подобрява обслужването на клиентите. Управлява бизнеса, като прави работния процес по-бърз, чрез изпращане на информационни съобщения до служителите. Има възможност за изпращане на рекламни съобщения до определени групи. Възможност за интеграция със съществуващи софтуерни системи на клиента.

  29.11.2012 год.

  БИСОФТ ЕООД разработки модул „Абонаменти за СИМ карти" към софтуерна система – Еликом, даващ възможност за проверка на СИМ картите за изтичащ договор, удължаване на активността на картите и предоставя възможност за фактуриране на нов абонамент.

  28.08.2012 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с „Холидейз Консулт” ЕООД за създаване на информационна система HOLIDAY APARTMENTS.

  19.10.2012 год.

  БИСОФТ ЕООД завърши новият интернет портал на адв. Цветелина Атанасова.

  За повече информация на http://www.atanasova.lawyer/.

  19.09.2012 год.

  БИСОФТ ЕООД разработи интернет портал за Адвокатска колегия - Шумен представящ информация на адвокатите за актуални събития и решения, както и контакти на служителите от администрацията на адвокатската колегия.За повече информация на http://www.shumenlawyers.org/.

  14.09.2012 год.

  БИСОФТ ЕООД разработи и инсталира модул за увеличаване на функционалностите към софтуерна система за НБПП - Националното бюро за правна помощ , даващ възможност за автоматично осчетоводяване на задълженията към адвокатите.

  11.08.2012 год.

  БИСОФТ ЕООД пусна нова версия на софтуерния продукт за Служебни защити и портала Правна помощ, даващ редица подобрения и удобства за работа, както на служителите, така и на мнозинството адвокати, регистрирали се в портала ПРАВНА ПОМОЩ.

  20.04.2012 год.

  БИСОФТ ЕООД създаде допълнителни функционалности за управление на адвокатските колегии в РБ - софтуерна система BARKEEPER.

  05.04.2012 год.

  БИСОФТ ЕООД завърши проекта за Адвокатска колегия - Пловдив за интегриране на VoIP телефония, изграждане на комуникационната инфраструктура.

  24.11.2011 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Видин за интегриране на софтуерна система за "Служебни защити". Повече информация за адвокатската колегия наhttp://www.vi.pdefense.org/.

  24.11.2011 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с „AWANSYS” ЕООД за абонаментно компютърно обслужване на офис България, Пловдив.

  09.11.2011 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Кърджали за интегриране на софтуерна система за "Служебни защити". Повече информация за адвокатската колегия на http://www.ka.pdefense.org/.

  07.11.2011 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с „СИ. ЕФ. ДИ. СТУДИО” ЕООД за доставка на активно и пасивно оборудване, както и изграждане на мрежова свързаност.

  03.11.2011 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Смолян за интегриране на софтуерна система за "Служебни защити". Повече информация за адвокатската колегия на http://www.sm.pdefense.org/.

  15.09.2011 год.

  БИСОФТ реализира електронна централа Asterisk PBX, базирана на SIP телефония. За допълнителна информация относно предимствата на електронната централа, можете да се свържете с техническата поддръжка в офиса на фирмата на email: z.traykov@bisoft.bg.

  20.07.2011 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с "ЕЛИКОМ ЕЛЕКТРОНИК - Георгиев" КД - гр. Силистра за изграждане на CRM софтуерна система за управление.

  27.06.2011 год.

  БИСОФТ ЕООД разработи модул към съществуващата система "СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ" и "ПОРТАЛ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ", чрез който всеки адвокат има възможността да получи информация кога, колко, какви и по кой отчет възнаграждения по ЗПП са му определени и изплатени от НБПП.

  20.06.2011 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Търговище за интегриране на софтуерна система "Служебни защити".

  28.05.2011 год.

  БИСОФТ ЕООД се премести в новия си офис в град Пловдив на адрес: ул. "Кап. Райчо" №95, ет.6, офис 3.

  13.05.2011 год.

  БИСОФТ ЕООД разработи портал за нуждите на Адвокатска колегия - Варна.

  18.01.2011 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договорни отношения за партньорство с "Флай Систем" ООД.

  18.01.2011 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с "ФРУКТ КОРЕКТ" ООД за продажба на софтуерен продукт eStore.

  15.01.2011 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с "Търговска компания-С" ЕООД за продажба на софтуерен продукт VMARKET.

  05.12.2010 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с фирма "ФРЕШБАН" за продажба на софтуерен продукт eStore.

  01.12.2010 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Благоевград за абонамент на софтуерна система BARKEEPER.

  15.11.2010 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договорни отношения с "Фреш Фрукт" ООД.

  11.11.2010 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Варна за абонамент на софтуерна система BARKEEPER.

  11.11.2010 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Варна за продажба на софтуерна система BARKEEPER.

  04.08.2010 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Благоевград за интегриране на софтуерна система за управление на касови операции.

  01.08.2010 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договорни отношения със "Стонисофт" ЕООД.

  12.07.2010 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Хасково за интегриране на софтуерна система "Служебни защити".

  21.06.2010 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с фирма СПИЙД - 96 ООД за разработване на специализирана софтуерна система.

  28.05.2010 год.

  БИСОФТ ЕООД подписа договор с Адвокатска колегия - Враца за интегриране на софтуерна система "Служебни защити".

  15.05.2010 год.

  В периода 10 - 14.05.2010 г. БИСОФТ ЕООД участва в семинар на НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ свързан с техническата страна по изпълнението и прилагането на закона за правната помощ, където се срещна с представители на всички адвокатски колегии от страната.

  14.04.2010 год.

  БИСОФТ ЕООД приключи разработката на софтуерна система за обработка на митнически документи със съдействието на Стонисофт ЕООД.

  30.12.2009 год.

  БИСОФТ ЕООД подписа договор за дарение на специализиран софтуер за нуждите на НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ и за цялостна поддръжка на информационни технологии на Национално бюро за правна помощ.

  16.12.2009 год.

  БИСОФТ ЕООД подписа договор с Адвокатска колегия - Ловеч за интегриране на специализиран софтуер за служебни защити по закона за правна помощ.

  14.12.2009 год.

  БИСОФТ ЕООД подписа договор с Адвокатска колегия - Благоевград за интегриране на специализиран софтуер за служебни защити по закона за правна помощ.

  15.06.2009 год.

  БИСОФТ ЕООД започна сътрудничество по създаването на софтуер за обработване на митнически документи с фирма Стонисофт ООД.

  08.06.2009 год.

  БИСОФТ ЕООД подписа договор с "Ню Солюшънс" ЕООД за изграждане и внедряване на софтуерна система за обслужване на всички процеси свързани с дейността на фирмата.

  16.04.2009 год.

  БИСОФТ ЕООД поднови сътрудничеството си с фирма АКВАКОМ ЕООД и започна разработка на интернет сайт на фирмата.

  13.04.2009 год.

  БИСОФТ ЕООД интегрира софтуерна система "VMARKET" за нуждите на фирма "ФРЕШ ФРУКТ" ООД.

  26.03.2009 год.

  БИСОФТ EООД приключи разработка на софтуерна система за управление на фирма "ПСД КОМЕРС" ООД.

  20.12.2008 год.

  БИСОФТ ЕООД сключи договор с "ЖЕЛЯЗКОВИ ВиК" ООД за поддръжка на компютърни системи.

  24.09.2008 год.

  "Инвамед" ЕООД възложи изпълнението по създаването на информационна система на "БИСОФТ" EООД

  05.08.2008 год.

  БИСОФТ EООД започна разработване на интернет портал за фирма ITOS Outsourcing Services S.L.

  04.08.2008 год.

  БИСОФТ EООД разработи и представи на интернет пространството сайт за редуктори, мотор-редуктори, транспортни системи на фирма "Драгнев редуктори" ЕООД.

  16.07.2008 год.

  Община Пловдив възложи на БИСОФТ EООД изработване на интернет страница на Европейски информационен център към Община Пловдив по проект "Изграждане и управление на мрежа от информационни служби EUROPE DIRECT" в България.

  17.06.2008 год.

  БИСОФТ EООД подписа договор с "ПСД КОМЕРС" EООД за разработка на прототипен софтуер по поръчка на клиента и конкретно задание.

  03.06.2008 год.

  БИСОФТ ЕООД пусна в действие специализиран софтуер за нуждите на фирма "АМИКО" EООД с. Белозем / Фуражен завод /.

  23.04.2008 год.

  БИСОФТ ЕООД завърши разработката на система за управление на съдържанието (Content management system) по поръчка на фирма "Лев Мигдал Индустрис", която е с предмет на дейност производство и продажба на помощни средства и приспособления за хора с увреждания.

  06.03.2008 год.

  БИСОФТ ЕООД завърши първият етап от разработка на софтуерна система "ERP SSTUBES" по поръчка на фирма "КГ" ЕООД, произвеждаща тръби от неръждаема стомана.

  05.03.2008 год.

  БИСОФТ ЕООД започна сътрудничество със "Лев Мигдал Индустрис" с разработка на портал за производство на медицински изделия (ортопедични обувки, инвалидни колички).

  25.01.2008 год.

  БИСОФТ ЕООД разработи интернет портал за продуцентска къща "МУЗИКАЛЕН СВЯТ" - конкурс "ПЕСЕНТА НА КОЛЕЛЕТА".

  16.12.2007 год.

  БИСОФТ ЕООД започна сътрудничество с Адвокатска колегия - Добрич, относно специализиран софтуер за Служебни защити по ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ( ЗПП ) Адвокатска колегия - Добрич.

  24.11.2007 год.

  БИСОФТ ЕООД присъства на чартър-церемония по повод ОФИЦИАЛНОТО КОНСТИТУИРАНЕ НА 'ЛАЙЪНС КЛУБ ПЛОВДИВ - ФИЛИПОПОЛИС'  АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕ.

  24.09.2007 год.

  БИСОФТ ЕООД започна сътрудничество с фирма "БИБОВ и КО" EООД, относно софтуер за РЕСТОРАНТ  - интернет страница  "БИБОВ и КО" EООД.

  14.08.2007 год.

  БИСОФТ ЕООД започна сътрудничество с Адвокатска колегия - Плевен, относно специализиран софтуер за Служебни защити по ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ПОМОщ (ЗПП)  Адвокатска колегия - Плевен.

  05.08.2007 год.

  БИСОФТ ЕООД започна сътрудничество с Адвокатска колегия - Шумен, относно специализиран софтуер за Служебни защити по ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ПОМОщ ( ЗПП ) Адвокатска колегия - Шумен.

  30.06.2007 год.

  БИСОФТ ЕООД разработи допълнение към софтуерна система за ТБО сметище "Цалапица" на фирма "ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ" АД.

  23.05.2007 год.

  БИСОФТ ЕООД интегрира софтуерна система във фуражен цех на фирма "АМИКО" EООД с.Белозем, област Пловдив.

  25.03.2007 год.

  БИСОФТ ЕООД завърши разработка на софтуерна система за фирма ХЕЛП МЕДИКА ЕООД, дистрибутор на технически помощни средства ( ТПС ) за хора с увреждания.

  09.02.2007 год.

  БИСОФТ ЕООД беше поканена да участва на семинар, организиран от фирма NDB Ltd.- eдинствен дистрибутор на IBM Software за България.

  02.02.2007 год.

  БИСОФТ ЕООД започна сътрудничество с фирма "ХЕЛП МЕДИКА" ЕООД - Пловдив, с цел създаване на софтуерна система за управление.

  31.01.2007 год.

  БИСОФТ ЕООД завърши разработка на софтуерна система за управление и производство на тръби от неръждаема стомана. Фирма поръчител - "КГ" ЕООД.

  01.10.2006 год.

  БИСОФТ ЕООД завърши разработка на софтуерна система за управление на складово пространство с интегрирана система за електронно измерване на продукцията.

  05.08.2006 год.

  БИСОФТ ЕООД завърши разработката и изграждането на система за нуждите на адвокатските колегии в Република България. Софтуерът е разработен с консултанти от Адвокатска колегия - Пловдив.

  02.02.2006 год.

  БИСОФТ ЕООД завърши разработката и изграждането на система за сметище "Цалапица" по поръчка на фирма "ВОДСТРОЙ - Пловдив" АД.

  01.11.2005 год.

  БИСОФТ ЕООД завърши разработката на система за управление за фирма АКВАКОМ ЕООД.

  01.02.2005 год.

  БИСОФТ ЕООД завърши разработката на портал за цветя Shop Express, S.A.

  15.06.2004 год.

  БИСОФТ ЕООД започна сътрудничество с фирма ITOS Ltd.