Актуално

Страница 1 of 20

ОБНОВЕНА КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

25.06.2024

     Високо квалифицираният екип от професионалисти на „БИСОФТ“ ЕООД осъществи обновяване на комуникационната инфраструктура на „КРАМИ“ ЕООД. Всеки етап беше извършен с внимание към детайлите и осигуряването на максимална защита на системата на „КРАМИ“ ЕООД.

     Проектът е част от стратегията на компанията за модернизиране и разширяване на съществуващата инфраструктура, с цел подобряване на услугите и повишаване на надеждността на системата.

     За финал бяха проведени множество тестове, които показаха, че нововъведенията работят безупречно, осигурявайки висока производителност и надеждност.

20 год. "БИСОФТ" ЕООД - ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

03.06.2024

„БИСОФТ“ ЕООД – 20 год. иновации, развитие, защита, качество

     През последните две десетилетия „БИСОФТ“ ЕООД се утвърди като водеща компания в областта на информационните технологии. Основана през 2004 година, компанията започна своя път с амбициозната цел да предлага висококачествени ИТ решения на своите клиенти. Днес, 20 години по-късно, можем с гордост да кажем, че постигнахме много повече от първоначалните си очаквания.

     От самото начало „БИСОФТ“ ЕООД се отличава с ангажираност към клиентите, иновативен дух и непоколебима преданост към качеството. Тези основни ценности ни позволиха да изградим стабилни и дълготрайни връзки с нашите клиенти. Вярваме, че ключът към успеха ни е в способността ни да се адаптираме към бързо променящите се технологични условия и да предлагаме решения, които наистина отговарят на нуждите на нашите клиенти.

     През всичките тези години „БИСОФТ“ ЕООД непрестанно развива своите услуги и предлага иновативни решения. Инвестирахме в най-съвременни технологии и практики, за да можем да предложим на нашите клиенти най-доброто от света на информационните технологии. Ние сме удовлетворени от постигнатото и гледаме с увереност към бъдещето, готови да посрещнем нови предизвикателства и да реализираме нови амбициозни проекти.

     В „БИСОФТ“ ЕООД използваме своите знания и умения, за да създаваме решения, които трансформират бизнес процесите, подобряват ефективността и водят до нови нива на автоматизация и удобство.

     В съвременния свят на информационните технологии, интелектуалният труд се превръща в основен двигател на иновациите и прогреса. Векът на информацията и дигитализацията поставя акцент върху знанието, креативността и способността за решаване на комплексни проблеми. Интелектуалният труд е в основата на този процес, като се утвърждава като ресурс с изключително висока стойност. Той е ключов фактор за създаването на иновации. Те често са резултат на дълги часове работа, значителни инвестиции и висока степен на експертиза. Интелектуалният труд в сферата на информационните технологии е и ще продължи да бъде най-ценната единица в индустрията. В този динамичен и бързо развиващ се сектор, интелектуалният труд е ключът към устойчивия успех и непрекъснатия прогрес.

     Този важен юбилей е повод за удовлетворение от постигнатото и възможност да изразим своята благодарност към всички наши клиенти, партньори и служители за доверието и сътрудничеството през годините. Вашата подкрепа и лоялност са ключови за нашия успех, и заедно ще продължим да изграждаме бъдещето на информационните технологии с увереност и ентусиазъм.

     Със смелост и решителност, „БИСОФТ“ ЕООД ще продължи да бъде лидер в дигиталната сфера. Поставяме си амбициозни цели за разширяване на нашите компетенции и клиентска база. Готови сме да отговорим на предизвикателствата на бъдещето и да продължим да внедряваме иновативни технологии, които да помагат на нашите клиенти да постигат своите цели.

     „БИСОФТ“ ЕООД – 20 години иновации, качество и професионализъм в света на информационните технологии. Очакваме с нетърпение следващите 20 години успехи и растеж, задвижвани от интелектуалния труд на нашите талантливи специалисти.

Обновени компютърни системи в Адвокатска Колегия – гр. Пловдив

16.04.2024

   Адвокатска колегия - Пловдив е автономна организация, която обединява всички адвокати в съдебен район Пловдив, регистрирани в нея съгласно законодателството на Република България и упражняващи своята професионална дейност.

      Съвместното сътрудничество между Адвокатска колегия – гр. Пловдив и „БИСОФТ“ ЕООД продължава вече повече от 15 год. Въз основа на това партньорство имаме удоволствието да Ви представим още един успешно реализиран проект.

     През месец март 2024г., за нуждите на Адвокатска Колегия – гр. Пловдив, бе завършена инициатива по обновяване и модернизиране на компютърните системи. Всеки етап беше изпълнен със специално внимание към детайлите, за да гарантираме плавен преход и минимални прекъсвания в работата на служители.

      Новите компютърни системи на марката Intel са последен писък на технологиите в компактен вид. Те притежават най - ново поколение процесори Intel® Core™ i7. Това  значително ще се подобри ефективността и сигурността на работата, като е  осигурен по-бърз и надежден достъп до информацията и ресурсите, необходими за ежедневната дейност в колегията.

       Инсталираните компютърни системи в АК Пловдив са с допълнително вградени технологии за защита на данните и поверителността на потребителите, давайки спокойствие и сигурност при използването им.

      „БИСОФТ“ ЕООД изказва благодарност на Адвокатска Колегия – гр. Пловдив за доверието и възможността да бъде част от технологичното им развитие.

       С така реализирания проект Адвокатска колегия – гр. Пловдив е технологичен лидер сред останалите адвокатски колегии в Република България.

Актуализирана сървърна конфигурация

03.04.2024

     ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР д-р СТАНКОВ направи ключова стъпка за модернизацията и оптимизацията на информационната си инфраструктура.

     Професионалистите от денталният център, под егидата на д-р Венцислав Станков и д-р Мария Панекова, се довериха за пореден път на експертите от  „БИСОФТ“ ЕООД.

     Съвместно бе осъществена реализацията на един изключително значим проект, именно защото знаем, че това не е просто задача за поддръжка, а е стратегическа и важна стъпка за сигурността, ефективността и непрекъснатостта на работата на информационна и комуникационна инфраструктура в Дентален център д-р Станков.

    Проектът включваше обновяване на хардуерните и софтуерните компоненти на сървърите, оптимизация на мрежовите настройки, както и настройка на по - надеждни мерки за сигурност. В съществуващата сървърна система бяха интегрирани професионални високопроизводителни устройства за съхранение на данни, предназначени да осигурят бърза и надеждна работа за различни компютърни системи.

     Центъра разполага с над 40TB дисков капацитет обезпечаващ напълно нуждите, оформен по подходящ начин, за да гарантира бъдещето на данните.

     Актуализирането на масива от данни на сървърна конфигурация е непрекъснат процес, който изисква внимание и дисциплина. През всеки един от етапите на проекта бяха проведени множество различни функционални тестове, тестове за производителност и тестове за сигурност.

     След успешното приключване на проекта, ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР д-р СТАНКОВ се насочва към бъдещи предизвикателства и възможности, готови да се адаптират към бързо променящата се технологична среда.

 

     ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР д-р СТАНКОВ са новатори и разполагат с най-добрите технологии за обработване и обезпечаване на дигиталната информация.

 

    Ние, от „БИСОФТ“ ЕООД, се ангажираме постоянно да следим новите технологии и методи в сферата на информационните технологии, като по този начин ще продължаваме успешно да гарантираме сигурност, ефективност и непрекъснатост на работата на нашите контрагенти.

ПУБЛИЧНА ПОЗИЦИЯ във връзка с Незаконосъобразни действия на ръководството на Софийска Адвокатска Колегия и специално от Председателя, адв. Стефан Марчев

19.02.2024

П У Б Л И Ч Н А    П О З И Ц И Я

във връзка с

Незаконосъобразни действия на ръководството

на

Софийска Адвокатска Колегия

и специално от Председателя, адв. Стефан Марчев

 

     „БИСОФТ“ ЕООД уведомява всички адвокати - членове на Адвокатска колегия – гр. София, вписани в ОК „АДВОКАТ“ при САК, че с встъпването през 2021 год. на САС САК с адв. Стефан Марчев – Председател, е стартиран процес на дестабилизация на ОК „АДВОКАТ“ целящ нейното закриване.

 

ПУБЛИЧНА ПОЗИЦИЯ на „БИСОФТ“ ЕООД във връзка с Нерегламентирани действия в Софийска Адвокатска Колегия от председателя, адв. Стефан Марчев

13.02.2024

„БИСОФТ“ ЕООД уведомява всички адвокати - членове на Адвокатска колегия – София, вписани в Националния регистър за правна помощ, че  на 12.02.2024 г. около 15:00 ч. се  констатира спиране на сървърите на САК, на които са инсталирани и в действие софтуерни системи „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ“ и  „BARKEEPER“, както и порталите към тях - собственост на „БИСОФТ“ ЕООД.

П У Б Л И Ч Н А П О З И Ц И Я по Отчета за дейността на САС през 2023 год. т.2

01.02.2024

    Позиция на „БИСОФТ“ ЕООД във връзка с изложените в т.2 от Отчета за дейността на САС през 2023 год., неверни твърдения и внушения относно отношенията на САК с фирма „БИСОФТ“ ЕООД, които уронват престижа и доброто име на компанията

"БИСОФТ" ЕООД осъществи успешна миграция и инсталира нов сървър в Адвокатска Колегия - гр. Варна

22.12.2023

  „БИСОФТ“ ЕООД с радост обявява успешното осъществяване на проект за подобряване на комуникационната инфраструктура в Адвокатска Колегия – гр. Варна. В рамките на този проект бе извършена миграция на съществуващата сървърна система и инсталация на нов сървър.

  Изборът на сървърът е базиран на неговата висока производителност и надеждност, които ще допринесат за по-бърз и стабилен обмен на информация в Адвокатската Колегия – гр. Варна. Виртуализацията на същия е неразделна част от неговото ефективно използване, като се предвиждат значителни дигитални решения за всички адвокати за в бъдеще.

  Миграцията на съществуващата сървърна система и инсталацията на новият сървър имат за цел да подобрят вътрешната комуникация в Адвокатска Колегия – гр. Варна и да увеличат ефективността на обмена на информация. Тези стъпки са насочени към оптимизиране на работните процеси.

  Сътрудничеството между „БИСОФТ“ ЕООД и Адвокатска Колегия – гр. Варна подчертава значението на иновациите в сферата на информационните технологии за подобряване на работните процеси и предоставянето на по-добри услуги на клиентите.

  Успешното изпълнение на проекта е резултат от ангажимента на „БИСОФТ“ ЕООД да предоставя иновативни технологични решения, които да отговарят на нуждите и изискванията, както и бъдещите предизвикателства в дигиталния свят на своите клиенти.  

На вниманието на адвокатите – членове на Софийска адвокатска колегия и Адвокатския съвет

10.10.2023

    „БИСОФТ“ ЕООД Ви уведомява, че на 10.10.2023 год. бе констатиран срив в системата, обслужваща дейността на адвокатската колегия, поради изтичане валидността на сертификатите за сигурност. Същите следва да се заплащат от адвокатската колегия в 7-мо дневен срок преди датата, на която изтича тяхната валидност.

 

    Именно поради несвоевременното изпълнение на това задължение от страна на адвокатската колегия, е настъпил срив в системите, въпреки отправеното писмено от „БИСОФТ“ ЕООД до адвокатската колегия, своевременно предупреждение за дължимото плащане, преди датата на изтичане валидността на сертификатите за сигурност. 

 

   „БИСОФТ“ ЕООД беше принудено да организира пълния ресурс, за да може да възстанови нормалната работа, с оглед минимизиране създалото се неудобство за адвокатите на САК, което продължи само 8 часа на 10.10.2023 г. 

 

      Отношенията между „БИСОФТ“ ЕООД и САК в тази връзка се уреждат от сключен между страните Договор.

 

   „БИСОФТ“ ЕООД изказва своето съжаление за създалия се дискомфорт, дължащ се на немарливо и незаинтересовано отношение на Адвокатския съвет на Софийска адвокатска колегия при и по повод изпълнение на поетите договорни задължения.

Digital Sign Solution

09.10.2023

       Ние, от „БИСОФТ“ ЕООД,  като водещ разработчик на иновативни решения в областта на информационните технологии, представяме своята последна иновация - "Digital Sign Solution".

       Тази интегрирана и мощна платформа предоставя на потребителите бърз, лесен и сигурен начин за електронно подписване на важни електронни документи.

       Интуитивният интерфейс прави процеса на електронно подписване достъпен, дори за потребители без технически познания.

       Системата позволява на множество потребители да подписват различни документи, което е идеално за работа с голям обем файлове.

       Същественото е обмяна на подписани документи между системи, което прави технологичното решение привлекателно за интеграция в софтуерни системи на различни организации.

 

       "Digital Sign Solution" осигурява надеждна защита на данните и подписите, като използва съвременни методи за криптиране и киберсигурност.

       Системата "Digital Sign Solution" е интегрирана в софтуерна система „БИМИС“ / https://www.bimis.bg / разработена от фирма „СТОНИСОФТ“ ЕООД, които първи направи стъпка напред в иновативните решения за подобряване на технологичното решение за своите клиенти.

 

Благодарим за гласуваното доверие.

 

Уведомление до членове на Осигурителна Каса "АДВОКАТ" при Адвокаткса колегия - гр. София

18.09.2023

            „БИСОФТ“ ЕООД уведомява всички адвокати - членове на Осигурителна каса „АДВОКАТ“ при Адвокатска колегия – гр. София, че поради неплащане от страна на ОК „АДВОКАТ“ на задълженията си по сключен с „БИСОФТ“ ЕООД, Договор №42/07.11.2008 год. за абонамент и поддържка на софтуерна система „BARKEEPER“ за управление на дейността в Осигурителна каса „АДВОКАТ“ при Адвокатска колегия – гр. София, за периода м.10.2020 год. – 11.09.2023 год., считано от 07.00 часа на 12.09.2023 год. „БИСОФТ“ ЕООД преустанови правото на ОК „АДВОКАТ“ да ползва системата. Сумите за процесния период са предмет на две висящи съдебни производства.

            С оглед обстоятелството, че чрез горепосочената система се заплащат от адвокатите – членове на ОК „АДВОКАТ“ при АК-София, осигурителни вноски към НАП и членски внос към касата, при възникнали въпроси относно това обстоятелство следва да се обръщате към ОК „АДВОКАТ“.

           

            „БИСОФТ“ ЕООД изказва искреното си желание за нормализиране на отношенията с Осигурителна каса „АДВОКАТ“ при Адвокатска колегия – гр. София, с оглед интереса на всички адвокати – членове на касата.

Уведомление до членове на Софийска Адвокатска колегия и Осигурителна Каса "АДВОКАТ" София

12.09.2023

    „БИСОФТ“ ЕООД уведомява всички адвокати – членове на Адвокатска колегия - гр. София, както и членове на ОК "АДВОКАТ" София, че софтуерните системи за заплащане на задължения от  адвокатите са спрени, считано от 12.09.2023год., поради спорове със Съвета на АК – гр. София относно авторско право във връзка със статия в Lex News публикувана на 08.09.2023 год. със заглавие:  „Софийската адвокатска колегия с нова система за плащания на задължения“.

 

https://news.lex.bg/%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/

 

    На 11.09.2023 г. "БИСОФТ" ЕООД депозира уведомление в САК, в което ясно уведомява за спирането на системите до изясняване на създалата се ситуация!

    При възникване на въпроси в тази връзка, следва да се обръщате към Ръководството на Адвокатска колегия - гр. София и Ръководството на ОК "АДВОКАТ" София!

Обновяване на сървърна система за "СТОНИСОФТ" ЕООД

11.08.2023

    В сърцето на технологичната еволюция и иновациите, HP PROLIANT DL380 GEN9 се появява като водещо решение за модерните бизнес предизвикателства. С радост обявяваме успешната доставка и монтаж на тази напреднала сървърна компютърна система в „СТОНИСОФТ“ ЕООД , като с това отваряме вратите към по-голяма ефективност, сигурност и иновации.

   HP PROLIANT DL380 GEN9 е сред водещите модели на HP в областта на сървърните решения и се отличава с изключителна производителност. С новото поколение GEN9, тази сървърна система предлага по-мощни процесори, подобрена памет и оптимизирани възможности за съхранение на данни, което го прави идеален за съвременните бизнес нужди.

   Сигурността в онлайн пространството е ключов аспект за всяка компания и организация. HP PROLIANT DL380 GEN9 е с усъвършенствани механизми за защита на данни, както и с опции за криптиране и автентикация, които подобряват сигурността на важната информация.

   Доставката и монтажът на HP PROLIANT DL380 GEN9 са извършени от опитните професионалисти на „БИСОФТ“ ЕООД, гарантиращи, че сървърът е инсталиран и настроен съгласно най-високите стандарти и изисквания. Той представлява не просто техническо решение, а инвестиция в бъдещето на „СТОНИСОФТ“ ЕООД. С HP PROLIANT DL380 GEN9 получават инфраструктура, която е готова да се справи с бъдещите иновации на организацията, като осигурява надеждна и сигурна инфраструктура за дигиталната ера.

 

Подновяване сървърна система за "КРАМИ" ЕООД

23.07.2023

    На 19.07.2023г. бе сключен договор между „КРАМИ“ ЕООД и „БИСОФТ“ ЕООД за доставка и монтаж на оборудване.

    Сървърната компютърна система DELL POWEREDGE T440 вече е подготвена да обогати ефективността и възможностите на счетоводна кантора „КРАМИ“ ЕООД.

    С новите си подобрени функционалности и по-голям капацитет за работа с данни, POWEREDGE T440 обещава да реформира начина на управление и съхранение на информацията. Снабдена с по-надеждни механизми за защита на данните и навигацията в интернет, тази сървърна система осигурява повишена сигурност на важната информация на компанията.

    Доставката и монтажът на Сървърната компютърна система DELL POWEREDGE T440 бе извършена от нашият екип професионални експерти, гарантиращи, че сървърът е инсталиран и настроен правилно за най-добро представяне и използваемост.

   Ние, от „БИСОФТ“ ЕООД се гордеем с предоставянето на висококачествено обслужване, което допринася за успеха на нашите клиенти.

Благодарим от сърце на „КРАМИ“ ЕООД за доверието!

 

Kaspersky Safe Kids

09.06.2023

    Защитете вашето дете в дигиталния свят с помощта на "БИСОФТ" ЕООД и “Kaspersky Safe Kids”!

    Като родител, осигуряването на безопастността за вашето дете в цифровата среда е от съществено значение. Затова ние с удоволствие представяме “Kaspersky Safe Kids” - най-добрият софтуер за родителски контрол, създаден с една цел - да ви даде пълно спокойствие.

    С помощта на универсалното приложение “Kaspersky Safe Kids”, вие можете да ограничите достъпа до неподходящо съдържание, да балансирате времето, което вашето дете прекарва пред екрана, да проследите местоположението и навиците на устройствата и много други полезни функции.

    Нека заедно създадем по-безопасна цифрова среда за нашите деца.

Страница 1 of 20