Актуално

Страница 8 of 20

Бисофт ЕООД Публикация

15.05.2017

„БИСОФТ“ ЕООД получи референция от Районен съд Ихтиман относно „Комуникационен модул“ на софтуерна система „Служебни защити“. В референцията съдът изразява благодарност и дава положителна оценка за приноса на софтуерната система в работата на съда. Референцията можете да видите тук.

Бисофт ЕООД Публикация

28.04.2017

Днес, на 28.04.2017 г. се сключи споразумение между Адвокатска колегия – гр.Пловдив и Районен съд – гр.Първомай за сътрудничество чрез обмен на информация през софтуерна система „Удостоверител на документи“. Софтуерна система „Удостоверител на документи“ спомага и улеснява процедурата по изпращане на заявления от адвокатите към Съда и връщането на изисканата информация от съда към адвоката.

Бисофт ЕООД Публикация

10.04.2017

„БИСОФТ“ ЕООД обнови интернет портала http://www.satelbg.com/ на фирма "Сател БГ" ЕООД, чрез добавяне на нови функционалности съгласно новостите в информационните технологии. Бяха имплеметирани технологии от най-ново поколение, което повишава нивото на конкурентноспособността сред бизнес средите, придавайки нов, съвременен, модерно-професионален облик на интернет страницата им. Всяка интернет страница е "огледало" на всяка себеуважаваща се фирма сремяща се да достигне висока популярност сред своите клиенти, както и да предложи максимално улеснена за ориентиране интернет страница съчетавайки професионализъм, бързина, технология и достъпност за всеки посетител.

Бисофт ЕООД Публикация

22.03.2017

„БИСОФТ“ ЕООД Ви уведомява, че разработи и пусна в действие допълнителни функционалности към софтуерна система "Служебни защити" в Адвокатска колегия Пловдив . Благодарение на новите модули, разработени от „БИСОФТ“ ЕООД, ще се постигне по-добра организация и ефективността на работата в АК Пловдив. БИСОФТ ЕООД се стреми към непрекъснато усъвършенстване и подобряване на качеството, използвайки най-съвременните методи и технологии за разработки, включващи всички изисквания за работа на Възложителя.

Бисофт ЕООД Публикация

21.03.2017

На 13.03.2017 г. инж. Димитър Андреев – Собственик и Управител на „Бисофт“ ЕООД бе участник на „Градска среща за развитие на предприемаческата среда“, инициирано от Министерството на икономиката , Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предпиятия и подкрепено от Община Пловдив . Срещата се проведе в Дома на културата „Борис Христов“ в Малка конферентна зала, в която са се събрали предприемачите на малки предприятия и стартъпи, представителите на среден и голям бизнес, образователни и публични институции, регионални неправителствени организации и други. Основната цел на инициативата е осъществяване на директен контакт между институциите и предприемачите и осъществяване на конструктивен диалог помежду им както и обсъждане на възможности за общо сътрудничество с цел решаването на местните проблеми. Инж. Димитър Андреев излезе с предложения, които се записаха на срещата и следва да бъдат предадени в Министерството на Икономиката. Коментира се казуса с относно възможността да се насърчава предприемачеството и какви проблеми стоят пред предприемачите. Срещата е преминала изключително ползотворна. БИСОФТ ЕООД приветства подобни инциативи !!!

Бисофт ЕООД Публикация

13.03.2017

На 21.03.2017 г. във Военният съд Пловдив се интегрира „Комуникационен модул“ към Софтуерна система „Служебни защити“, обслужваща системата на правна помощ съгласно ЗПП. Съответният модул има за цел осъществяване на двустранна комуникация между Военен съд Пловдив и Адвокатска колегия Пловдив . Благодарение на интегрираният модул адвокатите от Адвокатска колегия Пловдив , ще имат възможност да следят делата, образувани и разглеждани във Военният съд Пловдив .

Бисофт ЕООД Публикация

01.03.2017

„БИСОФТ“ ЕООД приключи процеса по интеграция на „Комуникационен модул“ към софтуерна система „Служебни защити“ на окръжно съдебно ниво София. „Комуникационният модул” осъществява двупосочна комуникация между софтуерна система „Служебни защити” и САС „Съдебно деловодство”, като по този начин значително се спестява технологичното време за обмен на информация между институциите, както и разходите за извършването на тази дейност. Списък на съдилища, интегрирали „Комуникационен модул“ към софтуерна система „Служебни защити“: РАЙОНЕН СЪД БОТЕВГРАД
РАЙОНЕН СЪД ЕЛИН ПЕЛИН
РАЙОНЕН СЪД ЕТРОПОЛЕ
РАЙОНЕН СЪД ИХТИМАН
РАЙОНЕН СЪД КОСТИНБРОД
РАЙОНЕН СЪД ПИРДОП
РАЙОНЕН СЪД САМОКОВ
РАЙОНЕН СЪД СВОГЕ
РАЙОНЕН СЪД СЛИВНИЦА

Бисофт ЕООД Публикация

27.02.2017

27.02.2017 г. бе публикуван сайтът на съдия Станислав Георгиев създаден от „БИСОФТ“ ЕООД. Порталът е удобен за ориентиране на предоставената информация, като всяка отделна част е разработена със съвременни дизайн, похвати и технологии.

Бисофт ЕООД Публикация

17.02.2017

„БИСОФТ“ ЕООД има удоволствието да Ви съобщи, че за верига АПТЕКИ 36,6 е изградена SIP телефония, която гарантирата качествена телефонна връзка между повече от 25 аптеки. SIP-телефонията е съвременна технология, позволяваща да се построи корпоративна телефонна система без връзка с мобилна мрежа. Гласовите съобщения се предават чрез интернет посредством IP мрежи. Именно затова, за да функционира SIP-телефония единственото, което е необходимо, е връзка с интернет мрежа.

Бисофт ЕООД Публикация

15.02.2017

Интервю с инж. Димитър Андреев в предаването РЕЗОНАНС на телевизия ЕВРОКОМ, относно софтуерна система "ПРАВНА ПОМОЩ" спомагаща за отчитане на правната помощ по Закона за Правна Помощ в Република България. Запис на предаването може да видите тук.

Страница 8 of 20