Обратно към новините

На вниманието на адвокатите – членове на Софийска адвокатска колегия и Адвокатския съвет

10.10.2023 г.

    „БИСОФТ“ ЕООД Ви уведомява, че на 10.10.2023 год. бе констатиран срив в системата, обслужваща дейността на адвокатската колегия, поради изтичане валидността на сертификатите за сигурност. Същите следва да се заплащат от адвокатската колегия в 7-мо дневен срок преди датата, на която изтича тяхната валидност.

 

    Именно поради несвоевременното изпълнение на това задължение от страна на адвокатската колегия, е настъпил срив в системите, въпреки отправеното писмено от „БИСОФТ“ ЕООД до адвокатската колегия, своевременно предупреждение за дължимото плащане, преди датата на изтичане валидността на сертификатите за сигурност. 

 

   „БИСОФТ“ ЕООД беше принудено да организира пълния ресурс, за да може да възстанови нормалната работа, с оглед минимизиране създалото се неудобство за адвокатите на САК, което продължи само 8 часа на 10.10.2023 г. 

 

      Отношенията между „БИСОФТ“ ЕООД и САК в тази връзка се уреждат от сключен между страните Договор.

 

   „БИСОФТ“ ЕООД изказва своето съжаление за създалия се дискомфорт, дължащ се на немарливо и незаинтересовано отношение на Адвокатския съвет на Софийска адвокатска колегия при и по повод изпълнение на поетите договорни задължения.