Обратно към новините

Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив - консултация и техническо обслужване

5.11.2020 г.

05.11.2020 год. „БИСОФТ“ ЕООД сключи договор с Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив за извършване на консултация и техническо обслужване на наличната компютърна, мрежова и сървърна техника, хардуерно и софтуерно обновяване на сървърни системи, поддръжка на използвани от потребители мрежови ресурси, защита на информация.