Правила за ползване на сайта

Общи условия

 • Авторски права
  Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без писмено разрешение на собствениците на www.bisoft.bg и/или неговите партньори е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на www.bisoft.bg, посочване на източника и добавяне на линк www.bisoft.bg.
 • Потребители
  Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата на www.bisoft.bg всеки потребител е длъжен да се запознае с настоящите Правила за ползване на сайта, като при прочитането и запознаването с тях, той удостоверява, че при следващо ползване (зареждане на www.bisoft.bg ) той е съгласен с тях. Всеки потребител има правото да използва услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта www.bisoft.bg, не може да бъде причина за предявяване на негови искове към www.bisoft.bg и неговите собственици.
 • Отговорност
  Пълната информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, като нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица не е гарантирана от „БИСОФТ“ ЕООД (собственик на www.bisoft.bg). „БИСОФТ“ ЕООД (собственик на www.bisoft.bg) не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални искове и вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на www.bisoft.bg.
  Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без писмено разрешение на собствениците на www.bisoft.bg и/или неговите партньори е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на www.bisoft.bg, посочване на източника и добавяне на линк www.bisoft.bg.
 • Общи разпоредби
  Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между всеки потребител на сайта www.bisoft.bg и информацията и услугите, публикувани в него. Всеки потребител има правото да използва информацията на сайта единствено за лични/нетърговски цели. Тези общи условия представляват договореност (ДОГОВОР) между всеки потребител на сайта и „БИСОФТ“ ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията, описани в настоящите правила. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата всеки потребител се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължава да ги спазва. В случай че потребител на www.bisoft.bg не е съгласен с всички общи условия за ползване, то би следвало този потребител да не използва сайта за никакви цели.