Какво е Уеб хостинг ? / Web hosting

WEB хостингът (web hosting) е вид хостинг, като при него става въпрос за разполагане само на уеб базирано съдържание върху отдалечен сървър. Много често уеб хостинг и хостинг се използват като синоними, макар че хостинг е по-обобщен термин, който включва мейл хостинг, FTP хостинг, уеб хостинг и т.н.

Под уеб базирано съдържание се има предвид уеб сайтове, уеб приложения/апликации и сайтове, изградени с помощта на система за управление на съдържанието (CMS).


Функции на уеб хостинга и процеси:
  • На уеб хостинга посредством сървъра (физическата машина) се съхраняват файловете на вашия сайт или уеб приложение.
  • Уеб хостингът осигурява достъпност на вашия уеб сайт/приложение в мрежата.

При въвеждане на заявка за отваряне на страница на сайт, браузърът на компютъра/мобилното устройство изпраща сигнал чрез URL адреса на сайта към сървъра, на който той се съхранява. Сървърът обработва тази заявка, събира и подготвя необходимата информация за визуализиране на страницата и я изпраща обратно като отговор. Това може да се отнася както за страница от сайт, така и за уеб приложение, отделен файл и пр. данни, които се съхраняват на уеб хостинга. При получаване на отговор от сървъра браузърът визуализира съдържанието.


Уеб хостингът функционира с помощта на редица елементи, без които услугата по съхраняване и връзка на данни не би била възможна.

Уеб хостинг елементи

Сървър
Сървърът представлява физическото оборудване, на което се съхраняват данни. Сървърът е предназнаечн да обслужва сайтове, приложения, данни и др.
Дата център
Дата центърът (Data center) представлява физическата сграда, в която се помещават множество сървъри. Дата центровете се обслужват със специален режим на електричество, охлаждане, поддръжка и охраняване, за да се осигури нормалната работа на сървърите, помещавани вътре в тях. Дата центровете осигуряват на сървърите достъп до бърз интернет с висока свързаност.
Софтуер
Сървърът съхранява и използва редица софтуери. Контрол панелът позволява лесна работа в сървъра без нуждата от специализирани технически познания. В общия случай при закупуване на хостинг услуга, cPanel-ът се предоставя за безплатно ползване от потребителя, като разходите за него се поемат от фирмата, тъй като е патентован и платен софтуер.
Друг пример за софтуер е операционната система, на която работи сървърът. Има два типа хостинг план според платформата (основния софтуер) на сървъра – Linux и Windows (ASP.Net) По-разпространен е Linux хостингът, а Windows обикновено се използва за по-специфични нужди, тъй като лицензът за него е по-скъп в сравнение с Linux софтуера.
Интернет
връзка
Уеб хостинг дата центровете се нуждаят от интернет връзка, за да функционират правилно сървърите, съхранявани в тях. Интернет връзката е с няколко пъти по-голяма бързина от стандартната интернет връзка, предлагана като потребителска услуга за дома или офиса. Интернет услугите подсигуряват осъществяването на милиони заявки едновременно, които се изпращат към сървърите в дата центъра.

Техническата поддръжка е основен елемент за безпроблемната работа на сървъра. При възникване на проблем със съхраняваните данни или с достъпа до тях, технически екип отговаря за неговото бързо идентифициране и ефективно отстраняване.

Характеристиките на уеб хостинга включват:

  • Поддръжка (технически съпорт).
  • Съхранение на данни/Storage (размер на заетото дисково пространство на сървъра);
  • Скалируемост (ъпгрерйд или възможност за преминаване от един вид хостинг към друг);
  • Технология (предлаганите от сървъра технологии за работа като WordPress, Joomla, и др.);
  • Скорост на работа (оказва влияние на скоростта на зареждане на сайтовете, съхранявани на сървъра);
  • Свързаност/ Bandwidth (количеството данни, което физически може да се изпрати през мрежата от сайта към крайните потребители за точно определен времеви период – обикновено за месец);

Уеб хостингът, който осигурява съхранението и правилната работа на уеб сайт/приложение, представлява услуга, предлагана от хостинг компании. Хостинг услугата осигурява наемането на виртуално пространство – част от сървърите на хостинг компанията, което позволява да се съхраняват/хостват файлове и софтуери, нужни за нормалното зареждане и функциониране на сайт. За улесняване на процесите по управление на сървъра, хостинг фирмите предоставят инструменти за лесна навигация и работа в наетото виртуално пространство според параметрите на избрания хостинг план.

WordPress хостинг

Нов тип услуга, създадена специално за сайтове, изградени върху WordPress платформа. Представлява споделен хостинг, където се съхраняват файловете на огромен процент WordPress сайтове. Хостинг планът е изцяло оптимизиран и настроен за инсталацията и функционирането на WordPress. Услугата се появява, за да отговори по възможно най-добрия начин чрез техническите параметри на хостинга на нуждите на WordPress сайтовете.