Актуално

Страница 5 of 20

Подобряване на процес по преносимост на електронни досиета на дела

03.10.2019

На 12.09.2019 година, „БИСОФТ“ЕООД реализира подобряване/новост на процес по преносимост на електронни досиета на дела и след предложение от адвокати, членове на Адвокатска колегия – град Пловдив, също направено допитване до Районен съд – град Пловдив, се интегрира нова функционалност – Документ - „Електронно пълномощно“, което позволява да бъде асоциирано със „ЗАЯВЛЕНИЕ“ през софтуерна система „Удостоверител на документи“. Упълномощен адвокат по дело може да сканира оригинален документ и да го прикачи към заявлението. С получаване на „ЗАЯВЛЕНИЕ“ ще има прикачено и „ПЪЛНОМОЩНО“, което да послужи при изискване на материали по дело без налично физическо пълномощно . Обновлението е направено с оглед улесняване процесът на упълномощаване и пестене на време.

АНГАЖИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ВИ ПО ЗАПСП

11.09.2019

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

                        

„БИСОФТ“ ЕООД уведомява всички държавни органи, институции, учреждения, адвокати и обществеността, че софтуерни продукти:

Софтуерна система/програмен продукт dWareOS с инсталация, свързана с функционалност съобразно Закона за правна помощ – Lawyer EVENTS – LEVENTS, „разработена“ от „ДИУЕЪР“ ЕООД и

Софтуерна система, „разработена“ в изпълнение на Договор от 20.07.2017 год., сключен между Националното бюро за правна помощ /НБПП/ и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ /ОПДУ/ за изпълнението на проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ“ по приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“

са предмет на две съдебни производства по Закона за авторското право и сродните му права, както следва:

  1. По отношение Софтуерна система/програмен продукт dWareOS с ответник „ДИУЕЪР“ ЕООД – търговско дело № 1719/2019 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-9 състав;
  2. По отношение Софтуерна система, „разработена“ в изпълнение на Договор от 20.07.2017 год., сключен между Националното бюро за правна помощ /НБПП/ и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ с ответник Националното бюро за правна помощ - търговско дело № 1718/2019 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-7 състав.

Ето защо „БИСОФТ“ ЕООД призовава да не се извършват действия по интеграция на горепосочените софтуерни продукти до приключване на съдебните производства с влезли в законна сила съдебни решения.

 

ВСЯКО ПРОТИВНО ДЕЙСТВИЕ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО АНГАЖИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ВИ ПО ЗАПСП.

С уважение: инж. Андреев

Производствена практика - Математическа Гимназия 2019

15.07.2019

На 15.07.2019г. във фирма „БИСОФТ“ ЕООД стартира Производствена практика за ученици от 11 клас на Математическа Гимназия „Академик Кирил Попов“ – гр. Пловдив, по НП “ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ КАРИЕРА“ за учебната 2018/2019 година. Практиката включва: Запознаване, инсталиране и настройка на компютри и компютърна инфраструктура; Запознаване и създаване на Уеб базирани приложения, като се използват технологиите на обектно-ориентирано програмиране - .NET, C#, Web Forms, MVC; Запознаване и създаване на мобилно приложение за операционни системи – Android и IOS, организирани в производствена практика обхващащи общо 60 часа. Целта е участниците да развият способността си да работят в екип като един отбор, усвоявайки нови знания в сферата на технологиите.

Адвокатска колегия - град Пловдив с най-добрата интернет скорост от всички АК в РБ

08.07.2019

„Бисофт“ЕООД Ви уведомява , че след направени окончателни тестове по интеграция на новия интернет достъп със скорост 1 GBps в Адвокатска колегия - гр. Пловдив, Ви представяме клип, в който се демонстрира максимална достигната скорост на трансфер ! Достъпът до услугите ще става значително по-бързо от членове на колегията, както и от граждани. Вижте повече тук.

Модул ОСИГУРЯВАНЕ за обмен на информация

03.07.2019

„БИСОФТ“ ЕООД има удоволствието да Ви съобщи, че на 03.07.2019г. сключи Договор с ОСИГУРИТЕЛНА КАСА „АДВОКАТ“ /АОК-ГР. ПЛОВДИВ/ при АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГР. ПЛОВДИВ, като въведе модул „ОСИГУРЯВАНЕ“ за обмен на информация, използвайки софтуерна система BARKEEPER“ /„БАРКИЙПЪР“/,  авторски продукт на „БИСОФТ“ ЕООД специализиран за целите на управлението при Адвокатски съвет на Адвокатска колегия в РБ. По този начин ще се постигне по-добра организация, точност и координация при осигуряването на информация в Осигурителна каса „Адвокат“ при Адвокатска колегия – гр. Пловдив към членовете/адвокати на Осигурителната каса – гр. Пловдив.

Обновен интернет портал на Адвокатска колегия Пловдив

26.06.2019

На 24.06.2019г. „БИСОФТ“ ЕООД Ви представя обновения интернет портал на Адвокатска колегия – гр. Пловдив с адрес https://www.plovdivlaw.org/. Използвани са последни технологии в интернет пространството. Сайтът е с модерен и стилен дизайн, интегрирани са иновативни функционалности и е оптимизиран за ползване в социалните мрежи и смарт устройства. Ще можете да се информирате относно всички актуални новости , които Адвокатска колегия  - гр. Пловдив предлага, както  важни решения, възможност да се запознаете с всички органи и вписани адвокати на колегията, полезни връзки и контакти.

Изтекла поддръжка на софтуерна система Microsoft Windows XP

21.06.2019

Уведомление от „БИСОФТ“ ЕООД

 Уважаеми потребители,

„Бисофт“ ЕООД Ви уведомява - във връзка с изтекла поддръжка на софтуерна система “Microsoft Windows XP” от 04.2014г. и с предстоящо спиране на същата за “Microsoft Windows 7” , което налага подмяна на компютърни системи с нови такива, които поддържат нови операционни системи. В случай, че това не бъде извършено, ще се възпрепятства работата на голяма част от софтуерните системи както и на периферните устройства, с които се оперира в момента. Поддръжката на операционна система “Microsoft Windows 7” приключва януари 2020 година. След нейното приключване ще се възпрепятства работата на голяма част от програмните продукти.

 

Моля, да се вземе под внимание горенаписаното.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ оставаме на разположение със следните контакти:

Telephone:

+359 32 392960

Web Site:

http://www.bisoft.bg

E-Mail:

office@bisoft.bg

                                                                                                                                С уважение:

                                                                                                                                /Екипът на „Бисофт“ЕООД/

Държавата като крадец на интелектуална собственост

18.04.2019

Държавата като „крадец“ на интелектуална собственост. Адвокат Райна Аврамова и бизнесменът Димитър Андреев разказват за съдебната си сага срещу Министерството на правосъдието – ще може ли пак Давид да надвие Голиат?„Честно казано с Люба Кулезич“, Интервюто може да гледате тук.

БИСОФТ ЕООД срещу Национално Бюро за Правна Помощ

17.04.2019

От инж. Димитър Андреев - управител и собственик на фирма "БИСОФТ"ЕООД,

Приятели, на 17.04.2018 г. от 20 часа, поредното издание на предаване "Честно казано с #Люба #Кулезич" , ще се представи Държавата като „крадец“ на интелектуална собственост. Съдебната сага #БИСОФТ ЕООД срещу #Национално #Бюро за #Правна #Помощ и #Министерството на #правосъдието – ще може ли пак Давид да надвие Голиат? Пет годишна сага изпълнена с интересни факти, даващи нов поглед в борбата за интелектуална собственост върху софтуерна система "Правна помощ". Вижте тук

140 години на Българската Конституция

16.04.2019

Честит 16 април –  отбелязваме 140 години на Българската Конституция, ден на  юриста и съдебните служители.

Уважаеми юристи,
Приемете пожеланията на „Бисофт“ЕООД,  за здраве и успешна реализация по повод Вашия професионален празник днес! Вярваме, че предизвикателствата на нашето време ще Ви мотивират да работите още по-активно, водени от мисълта за справедливост, мъдрост и удоволетвореност. Бъдете всеотдайни в работата си и защитници на гражданските права на всички хора , които Ви потърсят за помощ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!!

Желаем Ви успешна и благодатна Нова 2019 Година

27.12.2018

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ,

Екипът на „Бисофт“ЕООД Ви поздравява с настъпващите празници, с пожелания за светла Коледа, крепко здраве, щастие и дългосрочно партньорство!

Желаем Ви успешна и благодатна Нова 2019 Година!

С уважение,

КАК ДЪРЖАВАТА ОТКРАДНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

03.12.2018

 

КАК ДЪРЖАВАТА ОТКРАДНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

 

Има едно Национално бюро за правна помощ към Министерство направосъдието. Функцията му по дефиниция е общополезна - най-важнатаосигурява служебниадвокати за лица, които не могат да си позволятплатена защита.

Тази държавна структура има началник на държавна заплата. Структурата към държавната администрация, която трябва даосъществява контакти и координация па делата с адвокатските колегии в страната работи с определен софтуер.

С дарение за 10 години софтуерната фирма "Бисофт" предоставя собствения си продукт за ползване. Поради лични или други причини началничката на НБПП прекратява ползването на продукта на "Бисофт". Това става през 2014 г. Възлага на другафирма да поддържа системата. Впрочем същата система, тази на "Бисофт" работи с нов актуален договор от 2018 г. във ВКС

Работят снея и 90 на сто от адвокатските колегии в страната, за да отчитат делата и дължимите плащания към своитечленове по служебни защити.

В НБПП това обаче не е от значение. Проблемът може и да е на личностна основа. Ние нямаме коментар в тази насока. Факт е обаче, че НБПП е спечелило проект за внедряването на нова система. Факт е, че новата система ползва тази на "Бисофт" смалки функции на надграждане. От 2014 г. се водят съдебни дела. Вещите лица по тях признават, че старата и новатасистема са идентични. Новата има само малка доработка с нови кодове и функционалност.

Само че за новата се ползват едни пари по европрограма, които трябва дасе усвоят по "целесъобразност". С проблема скраденето, директно, така мога да го нарека, на интелектуален продукт, са запознати и депутатите от правната комисия на Народното събрание. Те обаче не са обърнали много внимание поради прекалена натовареност.

 

ПОДРОБНОСТИ ПО КАЗУСА ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ: СОБСТВЕНИКЪТ НА БИСОФТ ИНЖ. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ:

БИСОФТ“ ЕООД Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 2004 Г. ОСНОВНАТА СФЕРА НА БИЗНЕСА Е РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР,ТЪРГОВИЯ СЪС СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, ПРОЕКТИРАНЕ НА ИТ СИСТЕМИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА,В Т. Ч. ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, УНИКАЛНИ СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ.

С приемане на Закона за правната помощ /ЗПП/ през 2006 година възникна необходимост от разработване на софтуерна система за нуждите на създаденото „Национално бюро за правна помощ“ /НБПП/ и Адвокатските колегии в РБ, която системада осигури обработването на информацията по постъпилите искания в Адвокатските съвети и отчитането на извършената дейност от назначените адвокати / служебни защитници / пред НБПП, както и изграждане на взаимовръзка с всяка съдебна идосъдебна инстанция.

 

Така през 2009 година след провалениопити на НБПП чрез обществени поръчки да бъде съзадена такава система, „БИСОФТ“ЕООД се нае да разработи софтуерна система „ПРАВНА ПОМОЩ“. Интеграцията се случи със съдействието на тогавашните -Председател на НБПП – адв. Вася Илиева, Председателя на Висшия адвокатски – адв.Даниела Доковска, адв. Бенатов,адв.Наталия Ценова и адв.Емилия Недева. Целта беше да се обезпечи правната помощ в Република България.

След разработване на системата, което бе един доста дълъг и труден процес изискващ съобразяването й изцяло със ЗПП,

Първоначално тази система осигуряваше обработването на отчетите предоставени от служебните защитници по ЗПП и обменана информация по електронен път между НБПП и Адвокатските колегии в РБ и след като се установи, че същата работи ипокрива нуждите на правната помощ, предложих през 2013 г. на г-жа Чернева-Маркова да стартираме процеса на интеграция на системата във всички адвокатури в страната, като по този начин НБПП ще има електронна връзка с тях.

През м.ноември на 2013 г. Министъра на Правосъдието издава заповед да се изследват информационните и компютърни системи всички системи в НБПП по повод одит на МП. Тази заповед е сведена до знанието на „БИСОФТ“ ЕООД и ние предоставяме цялата изискана ни информация на МП. В следствие от МП излизат с решение за грешки в администрирането на НБПП по повод техническата поддръжка, като това се използва като предтекст за бъдещи действия от страна на НБПП за прекратяване на договор с „БИСОФТ“ ЕООД.

През 2014 г. се стартира първата интеграция на софтуерна система в Адвокатска колегия – Варна с всички съдебни инстанции в района. Това прави идеологията на „БИСОФТ“ ЕООД все по-успешна и привлекателна. Вследствие се интегрират още редица съдебни райони, които показват финансови и човешки икономии на ресурс.

През февруари 2014 г. „БИСОФТ“ ЕООД е извикано в НБПП на среща без да се обяснява нито поводът.

Като управител на „БИСОФТ“ ЕООД придружаван от техническият ми сътрудник се отзовахме на поканата за тази срещамислейки, че същата ще е насочена към обсъждане резултатите от извършения одит и решаване на проблеми, в случай че такива са констатирани. Учудването ми беше огромно, когато вместо да търсим конструктивни решения, „БИСОФТ“ ЕООД получи в присъствието на лица с необявена самоличност и длъжност предизвестие за прекратяване на договора за техническа поддръжка. На пръв поглед хората, които не работят в сферата на софтуерните системи, ще си кажат „че какво пък толкова естанало?“ Ами отговорът ми е, че това действие поставя в риск сигурността на информацията в самата система, която се носив конкретния случай от „БИСОФТ“ ЕООД – отговорността за злоупотреба с информация, триене на информация и пр.Председателката на НБПП г-жа Чернева – Маркова не спира до тук, а пуска и жалби. Започват едни непрестанни разследвания, впрегната е цялата държавна машина.

Междувременно НБПП допуска до системата трето лице – фирма, която буквално копира интегрираната в НБПП от „БИСОФТ“ЕООД софтуерна система „ПРАВНА ПОМОЩ“ и работата в НБПП на практика продължава.

През м. 06.2016г.ОП–Пловдив излиза с постановление за отхвърляне на твърденията и буквалните клевети на Председателката на НБПП г-жа Чернева–Маркова срещу „БИСОФТ“ ЕООД и Управителят му – инж.Димитър Андреев, и производството е прекратено.

Така остана единствената възможност да заведем Гражданско дело, с което да докажем собствеността на „БИСОФТ“ ЕООД поотношение на софтуерния продукт „ПРАВНА ПОМОЩ“ интегриран в НБПП и „копиран“ от ......, като по делото освен тези двестрани участва и МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

Към момента по делото е прието Заключение на единична компютърна експертиза, която доказва „копиране“ на системата на„БИСОФТ“ ЕООД.

Заключението на тази експертиза е оспорено от НБПП и МП и е допуснато изслушване на тройна компютърна експертиза,която къммомента не е изготвена поради множество отводи на вещи лица. Делото ще бъде отложено вероятно за м.02 илипо-късно през 2019 год.

В търсене на изходза предпазване на системата, „БИСОФТ“ ЕООД интегрира общи условия в софтуерния продукт, които непроменят по никакъв начин, нито пък противоречат на клаузите по договора за дарението й. С други думи, за да достъпят служители на НБПП системата, те трябва с натискане на един бутон да приемат общите условия за сигурност и след това могат да продължат безпроблемно работа. И това обаче, е отказано от г-жа Чернева – Маркова, като само едно лице /впоследствие уволнено от НБПП/ е ПРИЕЛО тези общи условия и е достъпвало системата по нормалния ред и вид.

 

*Фирмата поддържаща системата на НБПП е заличена умишлено. В следващия брой на списанието ще публикуваме продължение по казуса, евентуално с отговори на Министерство на правосъдието....

 

Национално бюро за правна помощ към Министерство на правосъдието

03.12.2018

Има едно Национално бюро за правна помощ към Министерство на правосъдието. Функцията му по дефиниция е общополезна - най-важната, осигурява служебни адвокати за лица, които не могат да си позволят платена защита. С дарение за 10 години софтуерната фирма "Бисофт" ЕООД, предоставя собствения си продукт за ползване. Поради лични или други причини началничката на НБПП прекратява ползването на продукта на "Бисофт"ЕООД. Това става през 2014г. Възлага на друга фирма да поддържа системата. Впрочем същата система, тази на "Бисофт"ЕООД, работи с нов актуален договор от 2018г. във ВКС. КАК ДЪРЖАВАТА ОТКРАДНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, четете цялата статия тук.

Районен съд Асеновград нова секция Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ

26.11.2018

На 26.11.2018г., в  Районен съд – град Асеновград , беше създадена, в секция ДЕКЛАРАЦИИ, нова секция „Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ“, разработена от „Бисофт“ЕООД, която включва: Декларация за имущество и интереси, по чл. 35, ал. 1 т. 2 ЗПКОНПИ и Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ. Лицата , за които възниква задължение за подаване на имуществена декларация във връзка с встъпването им или освобождаването им от длъжност, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, следва да подадат такава декларация.

Районен съд Пловдив нова секция Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ

13.11.2018

На 13.11.2018г., в  Районен съд - град Пловдив , беше създадена, в секция ДЕКЛАРАЦИИ, нова секция „Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ“, разработена от „Бисофт“ЕООД, която включва: Декларация за имущество и интереси, по чл. 35, ал. 1 т. 2 ЗПКОНПИ и Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ. Лицата , за които възниква задължение за подаване на имуществена декларация във връзка с встъпването им или освобождаването им от длъжност, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, следва да подадат такава декларация.

Страница 5 of 20